Naši deviataci píšu testy z matematiky a slovenského jazyka
-  Testovanie 9 - 2019
v stredu 3. apríla 2019.
Žiaci 1. stupňa majú vyučovanie podľa rozvrhu hodín. 
Žiaci 2. stupňa sa po sv. omši presunú do Východoslovenskej galérie,
kde sú pre nich pripravené zaujímavé vzdelávacie aktivity.
ŠKD ako aj školská jedáleň budú v prevádzke.
 
Deviatakom želáme, aby v testovaní dosiahli čo najlepšie výsledky.