Dňa 13. 3. 2019 sa konalo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín.  Aj tento rok žiaci potvrdili svoj záujem o recitáciu a kvalitnými prednesmi poskytli divákom veľa krásnych umeleckých zážitkov. Víťazom srdečne blahoželáme a do ďalších kôl prajeme veľa úspechov!

 1. KATEGÓRIA (2. – 4. ročník)

 

POÉZIA

PRÓZA

 1. 1.miesto

Terézia Ogurčáková (IV. roč.)

Nina Lacková (III. A)

 1. 2.miesto

Lucia Sopková (III.A)

Amália Pavlíková (II. roč)

Amália Barkóciová (II. roč.)

 1. 3.miesto

Rebeka Hatrašová (III. A) 

Samuel Sladík (II. roč.)

Dávid Nemec (III. A)         

 1. KATEGÓRIA (5. – 6. ročník)
 

POÉZIA

PRÓZA

 1. 1.miesto

Laura Hegedűšová (VI. roč.)

Anna Mária Pavlíková (VI.roč.)

 1. 2.miesto

Vanesa Okošová (V. B)

Lukáš Marcin (V. B)

 1. 3.miesto

Natália Kiráľová (V. A)                                Michal Zeher (V.B)

Ema Matvijová (VI.roč.)

 1.  KATEGÓRIA (7. – 9. ročník)
 

POÉZIA

PRÓZA

 1. 1.miesto

Tomáš Figura (VI. roč.)

Klára Genčúrová (VII.roč.)

 1. 2.miesto

neudelené

neudelené

 1. 3.miesto

neudelené

neudelené