6.3.2019 k našim prvákom zavítala milá návšteva. Boli to predškoláci z oboch našich materských škôl. Predškoláci si nielen pozreli ako prebieha prvácke vyučovanie, čo všetko už naši prváci vedia, ale si aj sami mohli vyskúšať sedieť v školskej lavici. Všetkým škôlkarom sa v škole páčilo a už sa nevedia dočkať, kedy sa aj z nich stanú veľkí školáci.