Veriaci našej farnosti sa v prvú pôstnu nedeľu modlili v siedmych zastaveniach Cestu bolesti Panny Márie. Po skončení modlitieb nasledovala procesia veriacich na miesto bývalého Benediktínskeho kláštora ako pôsobiska sv. Marka Križina, pri príležitosti Roku sv. Košických mučeníkov. Tu sa veriaci pomodlili litánie k trom Košickým mučeníkom.
 

Košickí mučeníci, verní služobníci v Pánovej vinici – orodujte za nás

Svätý Marek, verný kňaz Pána a jeho Cirkvi – oroduj za nás