"Byť veselá, keď som šťastná - nie je umením. Byť veselá, keď ma bolí srdce, keď celé moje bytie vedie k smútku, keď azda trpím vtedy. Áno. Najlepší človek je ten, kto trpí veselo." (z denníka Sestry Sáry, 17. marca 1931)   
 

Dvadsiateho prvého decembra sa za múrmi Malej scény v Košiciach pre niekoľkých žiakov a učiteľov II. stupňa zastavil na niekoľko hodín čas. Ponorení do príbehu košickej rodáčky, blahoslavenej Sáry Salkházi, zabudli na to, že vonku ľudia tancujú pri stánkoch s medovinou, bláznivo pobehujú po obchodoch snažiac sa nakúpiť, čo nestihli, na ľudí, ktorí ako o život upratujú a pečú. 

Neuveriteľné predstavenie prinieslo nielen množstvo informácií o dobe a čase. Vyrozprávalo nám život ženy, ktorá prekročila hranice Košíc a stala sa dôležitým svedectvom odvahy s odkazom pre minulosť, dnešok i budúcnosť.  

A v čase vrcholiaceho bláznovstva okolo Vianoc nám opakovane počas celej hry sprítomňovalo odkaz v znamení podobenstva o dvanástich pannách čakajúcich na Ženícha: "Svadobní hostia neprišli. Pán ich pozval na svadbu svojho Syna, ale každý mal veľa práce....".
Ak každý školský rok  hľadáme pre naše triedy vhodných patrónov, tak na túto blahoslavenú nemožno zabudnúť. Blahoslavená Sára vystupuje ako reálny model modernej svätej ženy, ktorá oslovuje svojím príbehom už niekoľko generácií. Takéto divadelné predstavenia sa určite oplatí vidieť!