Vianočné vystúpenie Literárno-dramatického krúžku pre žiakov I. stupňa
 
Stačí, keď dlaň sa dotkne dlane, zhasína tma, zázrak sa stane.
Hviezdy sa dívajú, šepkajú nám: "Už nie si sám."
Do krajiny detstva poďme smelo, pátrajme v nej po priateľoch.
Hviezdy sa dívajú, šepkajú nám, svetlo sa hrá.

Pomaly sa končia prípravy na Vianoce, všade okolo počuť koledy a ohrané vianočné skladby. Ale ako hovorí posolstvo vianočného predstavenia Literárno-dramatického krúžku: 

Nikdy nie je neskoro zamyslieť sa,

poobzerať sa okolo seba a rozhodnúť sa pre dobro!

To je posolstvo Vianoc.

A práve túto vianočnú výzvu odovzdali žiaci krúžku svojim spolužiakom I. stupňa
a piateho ročníka v posledný deň pred vianočnými prázdninami. 
Veríme, že im spríjemnilo posledné tohoročné vyučovanie
a možno aj zasialo malinké semienko dobra do sŕdc.