Uprostred predvianočných príprav si rodičia a deti našej materskej školy a žiaci prvého stupňa základnej školy našli čas na spoločné stretnutie. 13. december 2018 bol pre všetkých pripomenutím, že sme v plnom prúde v prípravách na vianočné sviatky. Telocvičňa sa v tento deň stala  slávnostnou sálou, v ktorej ukázali všetci svoj vianočný program. Tancovalo sa, spievalo a hralo na počesť tých najkrajších sviatkov v roku. Nechýbal ani punč a tradičné vianočné trhy, ktoré ponúkali vianočné ozdoby, dekorácie, pozdravy i medovníčky, ktoré žiaci, pani učiteľky i šikovné mamky vlastnoručne vyrobili a napiekli.