Košickí policajti oslávili Mikuláša so žiakmi 3. A triedy Základnej školy s materskou školou sv. Marka Križina dopravno – preventívnou akciou na Ukrajinskej ulici pod názvom „Mikuláš na ceste“ Žiaci sa zúčastnili spolu s hliadkou dopravnej polície a referentom špecialistom skupiny prevencie vnútorného oddelenia na kontrole dodržiavania ustanovení pravidiel cestnej premávky týkajúcich sa povinností vodičov a kontrole technického stavu vozidiel.

Kontrolovaným vodičom deti rozdávali vlastnoručne vyrobené upomienkové predmety postavičky Mikuláša a Čerta. Postavičku Mikuláša spolu s pochvalou dostali vodiči za jazdu bez porušenia pravidiel a postavičku Čerta s pokarhaním dostali vodiči pri porušení pravidiel cestnej premávky. Vo väčšom počte rozdali deti vodičom postavičku Mikuláša. A naopak, jedna náhodná vodička obdarila žiačku mikulášskym balíčkom. Veríme, že deti vzbudili u vodičov zodpovednosť v správaní sa na ceste opatrnosť ku všetkým účastníkom cestnej premávky.

                                                                                               PaedDr. Veronika Becová - riaditeľka školy