V školskom roku 2017/2018 sme sa s piatakmi (terajšími šiestakmi) na výtvarnej výchove zapojili do vzdelávacieho programu Umenie zblízka 7, ktoré už niekoľko rokov organizuje Galéria mesta Bratislavy (GMB). Ide o celoslovenský projekt, ktorý mapuje pohľad detí na slovenské výtvarné umenie 20. a 21. storočia.

Z vyše 1400 žiackych prác z celého Slovenska vybrali tento rok organizátori 37 najlepších prác. Nám ocenili a na výstavu Umenie zblízka 7 vybrali kolektívnu prácu žiakov „Pomník živého priateľstva verzus Pomník mŕtveho priateľstva“. Ide o inscenovanú fotografiu, ktorá vznikla ako reakcia (interpretácia) na dielo Ivany Slávikovej: Obete varujú 2, z roku 2009.  

Výstava ocenených žiackych prác z celého Slovenska prebieha počas celého októbra 2018 v Pálffyho paláci v GMB na Panskej 19 v Bratislave (práce sú zverejnené aj na www.umeniezblizka.gmb.sk).

Vo štvrtok 27. 9. 2018 počas slávnostnej vernisáže v GMB v Pállfyho paláci sme si z rúk kurátorky výstavy Daniely Čarnej a galerijného pedagóga Vladislava Malasta prevzali:

  • „Diplom za ocenené dielo vo vzdelávacom programe Umenie zblízka 7“ a
  • „Diplom za pedagogický prínos v rámci vzdelávacieho programu Umenie zblízka 7“.

Organizátori spomínaného podujatia nám zabezpečili aj nocľah v Bratislave, preto sme si mohli vychutnať nielen samotnú vernisáž, ale i prehliadku historického centra Bratislavy na ďalší deň. Z podujatia sme sa domov vrátili síce unavení, ale naplnení mnohými peknými zážitkami.