Mesiac marec si už dlhé roky spájame s knihami ako trvalú snahu o vzbudenie záujmu o literatúru a podporu čítania.

Dňa 19. 3. 2018 sa konalo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, kde žiaci mohli ukázať nielen vzťah ku knihám a k literatúre, ktorá ich zaujíma, ale aj interpretovať jej obsah a myšlienky. Aj tento rok žiaci potvrdili svoj záujem o recitáciu kvalitnými prednesmi a poskytli divákom veľa krásnych umeleckých momentov.

Víťazom srdečne blahoželáme a do ďalších kôl prajeme veľa úspechov!

I.  KATEGÓRIA (2. – 4. ROČNÍK)

 

POÉZIA

PRÓZA

1.   miesto

Terézia Ogurčáková (III. roč.)

Svetozár Andrej Pavlík (IV. A)

2.   miesto

Alexandra Anna Ducárová (IV.A)      

Lukáš Marcin (IV. B)

Zuzana Bartová (IV.A)

3.   miesto

 

Viktoria Helena Ducárová (IV.A)

Natália Kiráľová (IV. A)

Peter Geci (IV. A)

Čestné uznanie

Dominik Krupáš (II.B)

Sofia Stanislavská (II.B)

Diana Stolárová (II.B) 

Eduard Harendarčík (II.B)

Dávid Nemec (II.A)    

Viera Sokoliová (II. A)

II.    KATEGÓRIA (5. – 6. ročník)

 

POÉZIA

PRÓZA

1.   miesto

Tomáš Figura (VI. roč.)

Anna Mária Pavlíková (V.roč.)

2.   miesto

Laura Hegedűšová (V. roč.)

Lea Ducárová (VI. roč.)

3.   miesto

Viktória Kažová (VI.roč.)

Ema Matvijová (V.roč.)

Sofia Nemcová (V.roč.)

III.  KATEGÓRIA (7. – 9. ročník)

 

POÉZIA

PRÓZA

1.   miesto

Juraj Fecko (IX.roč.)

Klára Genčúrová (VII.roč.)

2.   miesto

Petronela Pietraszeková (IX.roč.)

neudelené

3.   miesto

neudelené

neudelené

Čestné uznanie

Kristína Bodnárová (VII. roč.)

neudelené