V I A N O Č N É     P R Á Z D N I N Y

 
pre materskú a základnú školu
trvajú 
 
od  20. decembra 2021 do 7. januára 2022
 
Školské vyučovanie začína v pondelok
10. januára 2022.
 
Požehnané a pokojné Vianoce v kruhu rodiny 
Vám všetkým praje
 
vedenie školy a všetci zamestnanci.