Dňa 7. XII. 2017 sme sa zúčastnili súťaže Dominikova vianočná pieseň, kde si sólisti Amália Mária Pavlíková z I. roč. a Lukáš Marcin zo IV. B vyspievali zlaté pásmo a sestry Alexandra Anna a Viktória Helena Ducárové zo IV. A si v kategórii duo vyspievali strieborné pásmo. Malým talentom blahoželáme a povzbudzujeme ich, aby ich milé detské hlásky aj naďalej potešovali ľudské srdcia.