Ďakovnou svätou omšou v kostole sv. Cyrila a Metoda, ktorú celebroval pomocný biskup Košickej arcidiecézy Marek Forgáč  sme zavŕšili oslavy 25. výročia vzniku našej školy.

 

Po svätej omši pokračovali oslavy v Kaštieli v Krásnej za účasti otca biskupa Mareka Forgáča, duchovných správcov farnosti Krásna, pána starostu MČ Krásna, riaditeľa n. o. Kaštieľ, pozvaných hostí z Arcibiskupského úradu Košice, Okresného úradu odboru školstva, riaditeľov cirkevných škôl v meste a okolí a všetkých zamestnancov našej školy.

 

Chceme vysloviť úprimné Pán Boh zaplať všetkým kňazom,  učiteľom, nepedagogickým zamestnancom, žiakom, rodičom a priateľom školy za ich podporu, vďaka ktorej pôsobí naša škola krásnych 25 rokov.