Pri slávnostnej svätej omši dňa 16. 5. 2017 udelil otec arcibiskup Bernard Bober

Medailu sv. Ondreja

za dlhoročnú prácu zamestnancom cirkevných škôl Košickej arcidiecézy,

ktorí sa podieľajú na rozvoji katolíckeho školstva.  

Za viac ako 20-ročnú prácu boli ocenené kuchárky našej školskej jedálne

MÁRIA  NAGYOVÁ

KATARÍNA KIRÁĽOVÁ

Srdečne blahoželáme a vyprosujeme veľa Božích milostí.