Vo štvrtok 11. mája 2017 žiačky:

Alexandra Anna Ducárová (z 3. A),

Klára Genčúrová (zo 6. roč.)

Barbora Horváthová (z 3. B)

reprezentovali našu školu v obvodnom kole známej súťaže

v speve ľudových piesní pod názvom

Slávik Slovenska 2017.

 

Alexandra Anna Ducárová získala v I. kategórii krásne 3. miesto !

Barbora Horváthová obe naše speváčky doprevádzala hrou na akordeóne.

1

2