sa začnú vo štvrtok 14. apríla

a skončia v utorok 19. apríla 2022.

Školské vyučovanie sa začne

v stredu 20. apríla 2022.

 

MATERSKÁ  ŠKOLA

počas veľkonočných prázdnin

14. a 19. apríla 2022 bude v prevádzke


Prajeme Vám požehnanú Veľkú noc.