Dátum 25. marec vychádza zo sviatku Zvestovania Pána, ktorým slávime počatie Ježiša Krista v lone Panny Márie. Nie náhodou je tento deň aj Dňom zápasu za ľudské práva.

Pri  tejto príležitosti sme opäť chceli motivovať našich žiakov,

aby sa zapojili do šírenia úcty k počatému životu.

Nosením bielej stužky, ktorá je základným symbolom kampane Fóra života,

vyjadrujeme úctu k životu každého človeka od jeho počatia.

Deň počatého dieťaťa je sviatkom každého z nás, preto:

„Všetko najlepšie k Tvojim počatinám!“.

Aby sme zaujímavým spôsobom oslovili našich žiakov s myšlienkou úcty k životu, zorganizovali sme v stredu 22. marca 2017 v školskom klube „Popoludnie s bábikami“. Žiaci 1. – 6. ročníka si otestovali svoje zručnosti v starostlivosti o bábätká – bábiky a mohli sa aspoň na chvíľu vcítiť do roly otca, či mamy.

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa na tomto milom podujatí aktívne zúčastnili!