V triedach 1. ročníka  sme v dňoch 14. a 15. marca 2017 privítali šikovných predškolákov z MŠ na Žiackej ulici a predškolákov z našej MŠ.

Potešili sme ich veselou piesňou, predviedli svoje počtárske, čitateľské a pisateľské zručnosti. Potom sme dali šancu predškolákom, aby si po prvý – krát vyskúšali niektoré školácke úlohy. Darilo sa im naozaj výborne, preto sme ich odmenili sladkými medailami a obrovským potleskom.

Veríme, že sa už onedlho aj oni stanú ozajstnými žiakmi – prvákmi našej školy!