Žiacky parlament vyhlasuje

Zbierku poštových známok pre misie

Aj použité poštové známky môžu pomôcť chudobným a hladujúcim.

Čo môžem urobiť?

- vystrihnúť poštovú známku z pohľadnice alebo listovej obálky

 s asi 0,5 cm okrajom (neodlepovať!!!)

 

- odovzdať do krabičky v triede

do konca februára 2017

 

Poštové známky budú odovzdané Arcidiecéznej charite v Košiciach.

Po spracovaní sa známky posielajú na zberateľské burzy, výťažok sa použije na podporu misijných projektov.

ĎAKUJEME!