Riaditeľka Základnej školy s materskou školou sv. Marka Križina,

Rehoľná 2, Košice – Krásna

oznamuje miesto a termín podávania žiadosti na prijatie dieťaťa

na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2019/2020:

Miesto podávania žiadosti: riaditeľstvo školy

Termín podávania žiadosti: 25. 2. 2019 – 8. 3. 2019

od 8,00 hod. do 15,00 hod.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ a Kritéria na prijatie sú zverejnené

na internetovej stránke školy: www.skolakrasnakosice.sk

v časti Materská škola.

 

                                                                                   PaedDr. Veronika BECOVÁ

                                                                                             riaditeľka školy