Milí žiaci, vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že pobočka

Knižnice pre mládež mesta Košice,

ktorá sídli v našej škole v pavilóne odborných učební

bude v prevádzke každú stredu ( nie v piatok ako doteraz)

v čase od  8,00 hod – 16,00 hod.

Verím, že zmenou prevádzky zvýšime návštevnosť knižnice

a tým čitateľské aktivity v našej škole.