2. decembra sme sa opäť zúčastnili 3. ročníka speváckej súťaže 
DOMINIKOVA VIANOČNÁ PIESEŇ.
 
Aj tento rok sme súťažili vo všetkých troch kategóriách. 
V 1. kategórii - sólo 1. - 2. ročník - si Terézia Ogurčáková z II. ročníka vyspievala 2. miesto. 
Anna Mária Pavlíkova zo IV. ročníka si v 2. kategórii - sólo 3. - 4. ročník - vyspievala Cenu poroty za výnimočný umelecký prejav. 
V 3. kategórii - duo 1. - 4. ročník - nás reprezentovali Alexandra Anna Ducárova a Viktória Helena Ducárová z III. A, 
ktoré si vyspievali 2. miesto. 
Dievčatám srdečne blahoželáme a povzbudzujeme ich k ďalšiemu rozvíjaniu talentov.