Triedny aktív rodičovského spoločenstva

sa uskutoční dňa 06. 11. 2019 od 15,45 – 16, 45 hod.

v jednotlivých triedach

ZŠ s MŠ sv. Marka Križina, Rehoľná 2, Košice.