Dňa 25.10.2016 sa na našej škole uskutočnilo historicky prvé zasadnutie nášho Žiackeho parlamentu. Jeho poslaním je prispievať k zlepšovaniu kvality výchovno-vzdelávacieho procesu, prezentovať záujmy žiakov, podieľať sa na organizovaní školských podujatí a zapájať svojich spolužiakov do ich prípravy, napomáhať eliminácii nevhodného správania žiakov a prispievať k vytváraniu dobrého mena školy. Žiacky parlament tvorí medzičlánok medzi žiakmi a učiteľmi.

V prítomnosti našej pani riaditeľky ako čestnej predsedníčky Žiackeho parlamentu a pani učiteľky Timkovej ako jeho koordinátorky sme schválili štatút Žiackeho parlamentu a zvolili si  predsedníctvo.

Zloženie Žiackeho parlametu:

Veronika Vargová  (9. ročník) - predsedníčka

Ivana Timková (9.roč.) - podpredsedníčka

Filip Varga (8.roč.) - zapisovateľ

Lukáš Poprocký (8.roč.)

Patrícia Gordoňová (7.roč.)

Michal Varga (7.roč.)

Anna Demková (6.roč.)

Jakub Varga (6.roč.)

Tomáš Figura (5.roč.)

Sofia Jurčová (5.roč.)

Ema Matvijová (4.roč.)

Sofia Nemcová  (4.roč.)

 

 

Štatút Žiackeho parlamentu