Aj v tomto školskom roku si jednotlivé triedy zvolili svojich patrónov,

ktorých život chcú počas roka spoznávať a ich príklad nasledovať:

 

1.B  - sv. Terézia z Lisieux

1.A   - sv. Mikuláš

2. roč.  - sv. Anton Paduánsky

3.A - sv. Tarzícius

3.B  - sv. Páter Pio

4. roč. - sv. Margita Alacoque

5. roč. - bl. Sára Salkaházi

6. roč. - Sedembolestná Panna Mária

7. roč. - sv. Mária Goretti

8. roč. - Panna Mária

9. roč. - sv. Matka Tereza