Dňa 26. septembra si naša škola opäť pripomínala Európsky deň jazykov.  Žiaci druhého stupňa si počas hodín cudzieho jazyka otestovali svoje všeobecné vedomosti o jazykoch, cez videá a rôzne hry sa naučili viac o ich histórii aj súčasnom stave, vyskúšali si rozoznávanie niekoľkých svetových jazykov, pocvičili jazyky na rôznych jazykolamoch, ale aj pozdravoch, ktoré pri cestovaní po svete môžu počuť.

Deň jazykov sme si pripomenuli aj na hodinách slovenského jazyka, kde sme všetkými možnými smermi ohýbali slovo jazyk. Snažili sme si zahrať rôzne jazykové slovné spojenia, hlavolamy a frazeologizmy, ako: mlieť jazykom, držať jazyk za zubami, držať jazyk na uzde, snehové jazyky, mať podrezaný jazyk. V každej triede sme našli šikovných animátorov, ktorí sa ujali úlohy nakresliť jazyčnicu na jednotku.

To všetko nás nielen zabavilo, ale aj veľa naučilo. Hlavne, že koľko jazykov vieš, toľkokrát si človek.