Dňa 16. 9. 2016 sa žiaci 1. stupňa zúčastnili Didaktických hier v prírode. 

Po zraze účastníkov  v škole sa žiaci 1. a 2. ročníka vydali pod dozorom učiteľov na peší presun smerom k rieke Hornád na vopred určené stanovište. Žiaci 3. a 4. ročníka išli do lesa k "storočnému dubu", kde si precvičovali jednotlivé úlohy z predpísaného obsahu. V priebehu presunu si prakticky  overovali poznatky z orientácie a poznávania prírody.