Ústne zdravie je súčasťou celkového zdravia, napriek tomu si ľudia často neuvedomujú závažné ochorenia, ktoré súvisia so zubným kazom (napr. infekcia s ohniskom v chrupe, jeho okolí či v ústnej dutine, ktorá môže spôsobiť prenos baktérií ku vzdialenejším tkanivám, srdcovocievne ochorenia, zápaly obličiek, ochorenia kĺbov, zápaly nervov, rizikové tehotenstvo, ochorenia tráviaceho traktu, zhoršenie stavu pri ochorení na diabetes mellitus...) Väčšine problémov súvisiacich s pokazeným chrupom je možné predchádzať pravidelnou ústnou hygienou a zníženým príjmom sladkostí hlavne u detí. Prevencia v oblasti ústnej hygieny je vysoko aktuálna už od najútlejšieho veku, kedy sa začína vyvíjať mliečny chrup.

Problematike ústneho zdravia je každoročne venovaný 12. september, ktorý za Európsky deň ústneho zdravia vyhlásila Rada Európskych dentistov.

Pri tejto príležitosti sa žiaci našej školy dňa 12. septembra 2016 venovali aktivitám venovaným starostlivosti o chrup. Pani vychovávateľka Mária Jobbágyová porozprávala našim žiakom o zdravom stravovaní a o mliečnom a trvalom chrupe zážitkovou formou s využitím rôznych pomôcok (modely zubov a ústnej dutiny, ukážky vhodných pomôcok na čistenie zubov i medzizubných priestorov). Nasledovali  praktické ukážky správneho spôsobu čistenia chrupu a vedomostná súťaž o pekné tričko.

Ďakujeme za možnosť dozvedieť sa viac o správnej starostlivosti o naše zúbky!