V stredu 14. 9. 2016 počas svätej omše v školskej kaplnke požehnal pán kaplán  aktovky našim prvákom.  

Prajeme im, aby s Božou pomocou dobre zvládli školské povinnosti, ktoré ich tento rok čakajú!