Didaktické hry v prírode

Účelové cvičenie
 
Žiaci 1. - 4. roč. absolvujú dňa 16. septembra 2016 didaktické hry v prírode
Žiaci 5. - 9. roč. v tento deň absolvujú účelové cvičenie.
 
Športovo sa oblečte a doneste dostatok tekutín.