Z rozprávky do rozprávky

V piatok 16. 9. 2016 sme so žiakmi 1. – 4. ročníka našej školy cestovali z rozprávky do rozprávky. S radosťou a veľkými očakávaniami v srdci sme najskôr spoločne slávili sv. omšu v školskej kaplnke. Nasledovalo čítanie piatich rozprávok, spoločná večera z dobrôt od našich šikovných mamičiek, súťažné úlohy na rozprávkové témy, supermarket s krásnymi cenami, diskotéka, večerníček i spoločná večerná modlitba. Napokon sa naše triedy premenili na izbičky, v ktorých sa nám všetkým spalo rozprávkovo... Ďakujem všetkým žiakom, učiteľom i rodičom, ktorí sa do tohtoročnej Noci v škole aktívne zapojili!