V pondelok 12. septembra 2016 v rámci Európskeho týždňa športu začali školy v Košiciach vyučovanie naopak, to znamená, že prvá hodina bola hodina telesnej výchovy.

Do projektu sa zapojila  aj naša škola.  Žiaci prvého stupňa  pondelok ráno začali pohybovými aktivitami – aerobic, beh cez prekážky a iné. (foto v galérii na konci článku)

Európsky týždeň športu je iniciatíva Európskej komisie. Cieľom projektu je zmobilizovať čo najviac Európanov  k aktívnemu pohybu a motivovať ich k pravidelnému športovaniu a zdravému životnému štýlu .

 

#beactive