Vo štvrtok 23. júna 2016 sa žiaci 1., 3. a 4. ročník zúčastnili školského výletu. Témou výletu sa stala „história“: cestovali sme krásnym, zrekonštruovaným retrobusom na Čermeľ, odtiaľ nás odviezla na Alpinku stará dobrá motorová lokomotíva Janka. No a na Alpinke už na nás čakal historický šašo Krak so svojím zábavným žonglérskym vystúpením. Prežili sme spolu krásne slnečné dopoludnie plné zážitkov, smiechu a hier.