„Múdrosť nájdu tí, čo ju hľadajú.“ (Múd 6, 12)

 

Dňa 22. VI. 2016 sme sa zúčastnili slávnostného stretnutia pri príležitosti ukončenia školského roka 2015/2016 a morálneho oceňovania žiakov v katolíckych školách Košickej arcidiecézy. Medzi ocenenými žiakmi boli aj dve deviatačky našej školy – Michaela Čontošová a Antónia Nagyová, ktoré z rúk generálneho vikára Mons. Pavla Drába prijali ďakovné listy za dosiahnuté výborné študijné výsledky a reprezentáciu katolíckej školy.

K tomuto poďakovaniu sa pripájame s prianím, aby aj naďalej dosahovali nielen výborné študijné výsledky, ale predovšetkým hľadali a nachádzali životnú múdrosť.