Dňa 20. 6. 2016 pozval pán kaplán Peter Sabol žiakov 2.A a 7. ročníka na výlet do Obišoviec. Žiaci si ho zaslúžili výhrou v celoročnej súťaži, ktorú pán kaplán pre žiakov školy zorganizoval. Obidve triedy sa umiestnili na prvom mieste. Triedy, ktoré sa umiestnili na 2. a 3. mieste vyslali svojich zástupcov. Program sa začal v kostole v Obišovaciach  predstavením histórie daného  pútnického miesta miestnym pánom farárom. Pokračovali sme svätou omšou a po nej nás čakala skvelá opekačka vo farskej záhrade. Veľmi pekne ďakujeme!