Ako už je na našej škole dlhoročným zvykom, v stredu začíname náš deň svätou omšou. Ani 8. júna sme túto tradíciu neporušili, no bežný pozorovateľ by v porovnaní s ostatnými stredami našiel pár rozdielov. Navštívil nás pán kaplán Jozef Barlaš, ktorý nám okrem liturgie slova odslúžil celú omšu v anglickom jazyku. Zahanbiť sa nedal ani náš školský zbor, ktorý spieval výlučne v angličtine.

Všetkým, ktorí sa zapojili do prípravy a do realizácie svätej omše úprimne ďakujeme.