V tomto Svätom roku Božieho milosrdenstva putovali žiaci a učitelia našej školy vo štvrtok 26.mája 2016 do kostola Božieho milosrdenstva na košickom sídlisku KVP. Spoločne so žiakmi ostatných cirkevných základných škôl v Košiciach sme slávili sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi.

Duchovný otec Peter Novák vysvetlil duchovnú podstatu tohto sviatku a všetkých povzbudil ku konaniu skutkov milosrdenstva v duchu myšlienky „Milosrdní ako otec“. Naši žiaci spevom a modlitbou prežívali radostnú atmosféru tejto svätej omše.

Ďakujeme farnosti KVP za prijatie a možnosť hlbokého duchovného prežitia tohto sviatku a Spojenej cirkevnej škole sv. Košických mučeníkov za organizáciu púte a pohostinnosť na spoločnom agapé po sv. omši.