Prišiel nám máj, lásky čas. Alebo ako ho poznajú naši žiaci, čas testov. Po úspešnej realizácii E-Maturity a E-Testovania pripravil Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) pre školy ďalšie elektronické testy z vybraných predmetov. V týchto dňoch majú základné a stredné školy možnosť využívať elektronické testy z databázy systému e-Test na školské overovanie úrovne vedomostí svojich žiakov. Do testovania prostredníctvom počítačov sa prihlásilo takmer 14 000 žiakov z 229 základných a stredných škôl. Z našej školy sa zapoja žiaci štvrtého ročníka, ktorí si  vyskúšajú svoje vedomosti z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry a naši ôsmaci, ktorí sa budú testovať v predmetoch matematika  a anglický jazyk.

Našim žiakom prajeme čo najlepšie výsledky.