5 NOVÝCH VÝBEROVÝCH KONANÍ:

UČITEĽ MŠ

UČITEĽ ZŠ - I. STUPEŇ

UČITEĽ ZŠ - II. STUPEŇ - ANJ

KUCHÁR/KA V ŠJ

VYCHOVÁVATEĽ ŠKD

 

viac v časti DOKUMENTY/VÝBEROVÉ KONANIA

http://www.skolakrasnakosice.sk/dokumenty/