Marianna Vargová, žiačka 5. ročníka našej školy, získala vo výtvarnej súťaži

„Kolorit slovenského ornamentu 2016“

krásne 3. miesto

v kategórii žiakov II. stupňa ZŠ.

Ocenenie si prevzala z rúk primátora mesta Košice na slávnostnej vernisáži víťazných prác,

ktorá sa konala 4. mája 2016

v Súkromnom etnografickom múzeu HUMNO v Košiciach.

BLAHOŽELÁME !