Naši Slávici úspešní aj v krajskom kole!

 

V utorok 31. mája 2016 žiaci: Alexandra Anna Ducárová (z 2. A),

Samuel Kocur (z 5. roč.) a Antónia Nagyová (z 9. roč.) opäť úspešne reprezentovali našu školu - tentokrát

v krajskom kole súťaže Slávik Slovenska 2016.

 

Napriek silnej speváckej konkurencii získala

Alexandra Anna Ducárová v I. kategórii 3. miesto

a Samuel Kocur v II. kategórii 2. miesto.

Srdečne blahoželáme!

 

Obvodné kolo súťaže Slávik Slovenska 2016

 

Vo štvrtok 12. mája 2016 žiaci: Alexandra Anna Ducárová (z 2. A),

Samuel Kocur (z 5. roč.) a Antónia Nagyová (z 9. roč.) úspešne reprezentovali

našu školu v obvodnom kole známej súťaže v speve ľudových piesní

pod názvom Slávik Slovenska 2016.

 

Alexandra Anna Ducárová získala v I. kategórii 1. miesto

a postúpila do krajského kola spomínanej súťaže.

Samuel Kocur získal v II. kategórii 1. miesto

a rovnako postúpil do krajského kola súťaže.

Antónia Nagyová oboch našich súťažiacich doprevádzala hrou na akordeóne.

 

Srdečne blahoželáme obom víťazom!

 

 

Výsledky školského kola súťaže Slávik Slovenska 2016


V pondelok 25. apríla 2016 sa žiaci našej školy zúčastnili školského kola súťaže v speve ľudových piesní pod názvom Slávik Slovenska 2016.
1. kategória (žiaci 1. – 3. ročníka):
1. miesto – Anna Mária Pavlíková (3. roč.)
2. miesto – Alexandra Anna Ducárová (
2. A)
3. miesto – Terézia Ogurčáková (1. roč.)
2. kategória (žiaci 4. – 6. ročníka):
1. miesto – Samuel Kocur (5. roč.)
2. miesto – Anna Demková (5. roč.)
3. miesto – Klára Genčúrová (5. roč.)
Podľa platných pravidiel súťaže Slávik Slovenska 2016 postupujú do obvodného kola súťaže žiaci, ktorí sa v školskom kole umiestnili na 1. mieste - Anna Mária Pavlíková a Samuel Kocur.
Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a udeľujeme pochvalu za predvedené výkony.
Prajeme veľa úspechov všetkým žiakom, ktorí budú reprezentovať našu školu 12. mája 2016 v obvodnom kole spomínanej súťaže!

Slávik 2016

Slávik2 2016