Celomestské oslavy Dňa učiteľov

Pri príležitosti tohtoročného Dňa učiteľov sa dňa 31. marca 2016  uskutočnili celomestské oslavy Dňa učiteľov za účasti vedenia mesta Košice, pozvaných starostov mestských častí, vzácnych hostí, riaditeľov škôl a školských zariadení, ocenených pedagógov a zamestnancov škôl a školských zariadení . Slávnostné ocenenie pedagógov sa uskutočnilo v Historickej radnici na Hlavnej ulici v Košiciach.

Ocenenie z rúk viceprimátorky Renáty  Lenártovej, viceprimátora Martina Petrušku a vedúcej oddelenia školstva Mária Kavečanskej prevzal  za cirkevné školy učiteľ našej školy Mgr. Svetozár Pavlík. Pán učiteľ je človekom skromným, priateľským, celou svojou bytosťou odovzdaný práci s deťmi a práci v škole. Žiaci ho rešpektujú, počúvajú a uznávajú. Kolegovia ho majú radi a vedia, že Sveťo - ako ho všetci voláme nikdy neodmietne pomoc.

Pán učiteľ Pavlík je dlhé roky učiteľom 1. stupňa, kde pri práci s deťmi dosahuje výborné výsledky. Pripravuje žiakov na recitačné súťaže a výtvarné súťaže, na ktorých získali množstvo ocenení. Jeho zásluhou sa žiaci venujú hudbe v školskej kapele, ktorú vedie už celé desaťročie. Pod jeho vedením sa žiaci naučili hrať na gitare, bubnovať, spievať. Naša školská kapela vystupovala na rôznych akciách. V spolupráci s kolegami na škole pripravili autorský muzikál „Máš na to“, kde bol autorom piesní a hudby.

SRDEČNE  BLAHOŽELÁME !