V stredu a vo štvrtok 2. a 3. marca 2016 sme v triede 1. ročníka privítali šikovných a zvedavých predškolákov z MŠ na Žiackej ulici a predškolákov z našej MŠ.

Potešili sme ich veselou piesňou, predviedli svoje počtárske, čitateľské a pisateľské zručnosti. Potom sme dali šancu predškolákom, aby si po prvý – krát vyskúšali niektoré školácke hry a úlohy. Darilo sa im naozaj výborne, preto sme ich odmenili vlastnoručne vyrobenými medailami a obrovským potleskom.

Veríme, že sa už onedlho aj oni stanú ozajstnými žiakmi – prvákmi našej školy!