Tak ako každý rok v pôstnom období, aj tentokrát prejavili žiaci a zamestnanci našej školy šľachetnosť a dobročinnosť a prispeli na pomoc deťom vo vojnou zmietanej Sýrii prostredníctvom celoslovenskej zbierky TEHLIČKA.

181 eur

je suma, ktorou sme prispeli  na zabezpečenie materiálnej pomoci (jedlo, pitná voda, lieky, elektrina, palivo, školské potreby), zdravotnej starostlivosti, na podporu rodín, prípravu vzdelávacích a voľnočasových aktivít, prácu so školami, prípravu kurzov a táborov pre deti a mladých.

Všetkým, ktorým nie je ľahostajný osud detí zasiahnutých vojnou, ďakujeme a vyprosujeme

PÁN BOH ZAPLAŤ!