V okresnom kole dejepisnej olympiády,

ktoré sa uskutočnilo dňa 9.2.2016, sa naši žiaci umiestnili na popredných miestach vo všetkých kategóriách:

Michaela Čontošová  - 1. miesto (postup do krajského kola)

kategória C (9. ročník)

 

Veronika Vargová - 2. miesto (postup do krajského kola)

kategória D (8. ročník)

 

Patrik Timko - 3. miesto

kategória E (7. ročník)

 

Michal Varga - 2. miesto

kategória F (6. ročník)

 

Medzi úspešných riešiteľov patrili aj ďalšie žiačky:

Ivana Timková - 4. miesto (8. ročník) a Natália Kertésová - 6.miesto (9. ročník)

Všetkým srdečne blahoželáme a postupujúcim želáme veľa úspechov v krajskom kole!