To je názov podujatia pripraveného Východoslovenským múzeom, ktoré navštívili žiaci 6. ročníka  v utorok 15.12.2015 v rámci očakávania Vianoc.  Pani etnologička  Klaudia Buganová nám porozprávala, ako to kedysi na Vianoce vyzeralo v domácnostiach našich predkov. Dozvedeli sme sa,  z čoho pozostávala štedrá večera, ako boli vyzdobené domácnosti,  či aké tradície sa dodržiavali. Videli sme, ako sa pripravovali vianočné oblátky a pečivo. Nemenej zaujímavé boli staré betlehemy a chlapci si dokonca mohli vyskúšať rekvizity koledníkov. Spoločne sme sa snažili porozumieť starým vinšom v abovskom nárečí  :)  Návštevu múzea zavŕšila prehliadka expozície Storočia v umení.

                A aká by to bola návšteva mesta v predvianočnom období, keby sme obišli vianočné trhy? Aj tentoraz si žiaci vychutnali túto krásnu atmosféru a nezabudlo sa ani na zopár spoločných  fotografií pred vianočným stromčekom :)