Súčasťou duchovnej prípravy na Vianoce je aj adventný veniec. A preto tak ako každý rok, aj v tomto adventnom období si všetky triedy pripravili adventné vence, ktoré boli spoločne posvätené na svätej omši v prvom adventnom týždni.

            Okrúhly tvar venca, ktorý nemá začiatok ani koniec, symbolizuje večnosť Boha a nesmrteľnosť duše. Štyri sviece reprezentujú štyri adventné nedele. A samotné svetlo symbolizuje Krista, svetlo sveta. A tak keď spoločne zažíname každý týždeň novú sviecu, netrpezlivo očakávame príchod tohto svetla na svet ...