Aj tento rok sme sa zúčastnili speváckej súťaže Dominikova vianočná pieseň.
Súťažili sme vo všetkých troch kategóriách. 
V 1. kategórii - sólo 1. - 2. ročník - si Alexandra Anna Ducárová z II. A vyspievala 1. miesto. jej strašia sestra Lea Mária Ducárová zo IV. ročníka si v 2 kategórii - 3. - 4. ročník - vyspievala Cenu poroty. Napokon si obe sestry v 3. kategórii - duo 1. - 4. ročník - vyspievali 2. miesto. Dievčatám srdečne blahoželáme a povzbudzujeme ich k ďalšiemu rozvíjaniu talentov.

DV1

DV2

DV3