V nedeľu 22. 11. 2015 sa v kultúrnom dome v Krásnej

Uskutočnil 8. ročník podujatia pod názvom „Sami sebe“.

Do pestrého kultúrneho programu prispeli aj naše deti z materskej školy

a žiaci z 1., 2., 5. a 7. ročníka. Vo svojom vystúpení priblížili divákom tému svetla.

Kristus je svetlom, ktoré dokáže prežiariť temnoty nášho srdca!

 

Ďakujeme všetkým, ktorí pripravili a zúčastnili sa tohto príjemného popoludnia!