Žiaci 1. – 6. ročníka a deti MŠ úspešne reprezentovali našu školu

na prehliadke výtvarnej tvorby detí a mládeže mesta Košice pod názvom

Machuľa 2015.

Do tohto podujatia sa zapojilo 29 košických škôl (MŠ, ZŠ, ZUŠ, dokonca i ŠUV),

91 pedagógov prispelo vyše 400 výtvarnými prácami svojich žiakov.

 

Z našej školy boli ocenení žiaci:

Samuel Labanc (5. ročník)

Dávid Sukop (5. ročník)

Milan Németh ( 6. ročník)

Tomáš Takáč (6. ročník)

Rebeka Hatrašová (MŠ, 5 rokov),

ale výtvarné práce majú vystavené aj ďalší naši žiaci z 1. – 6. ročníka a deti z našej MŠ!

 

CENU RIADITEĽA CREATIVE INDUSTRY KOŠICE, n. o. Michala Hladkého za kolekciu žiackych prác získala Mgr. Anna Ogurčáková (tr. uč. 1. ročníka našej ZŠ)

CENU POROTY získala Zuzana Cerňáková (p. uč. z našej MŠ).

 

Výstava potrvá do 29. novembra 2015 (vždy od 11,00 – 18,00 hod.) v priestoroch

GALÉRIE ALFA v KASÁRŇACH/ KULTURPARKU v Košiciach.

 Všetci ste na výstavu srdečne pozvaní